Aktuella utbildningar

Ledarkompassen Haparanda är ett samarbete mellan Haparanda kommun, Cando Competence och N66 Connect

Ledarkompassen Haparanda är ett samarbete mellan Haparanda kommun, Cando Competence och N66 Connect

 
 

Vi är övertygade OM ATT

För att bli framgångsrik som företagare krävs att bra ledarskap. Ledarskapet kanman träna upp men det går snabbare och du får ett bättre resultat om du utbildar dig. Därför har vi tillsammans med Cando Competence tagit fram ett antal utbildningar inom ledarskap och affärsmannaskap.

För att ta till sig utbildningen ska man känna sig själv och ha insikter i hur andra upplever dig. Ett bra verktyg för detta är personlighets test enligt Extended DISC metoden. Våra utbildningar startar med just denna test.